LABORATORI KLİNİK

Lab.Tec.BEKİM MAXHUNİ
XHEVRİJE PAJAZİTİ (
(Teknike e Laboratorit