EKIPI I ORL (KIRURGET)

Dr.ZGJIM LIMANI (ORL KIRURG İ KOKES DHE QAFES)
ORL Dr.PASHTRİK MORİNA
ORL İNS.SHEGA HOXHA